Sứ mệnh của ISAAC Group trong mảng Đào tạo Inhouse là: Thực hiện từng phần. Hoặc đầy đủ các chức năng và nhiệm của của Bộ phận Đào Tạo tại doanh nghiệp. Từ đó, góp phần phát triển và nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản lý và lãnh đạo. Nền tảng văn hóa và kỹ năng làm việc cho từng nhân viên; từng bộ phận và cho cả đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp.

Với kỹ năng cũng như quy trình chi tiết được đội ngũ ISAAC phát triển trong việc đào tạo, nâng cấp và setup siêu thị… ISAAC tự tin mang đến cho quý khách hàng những giá trị cốt lõi. Nâng tầm phát triển về năng lực của doanh nghiệp. Giúp hoạt động kinh doanh của các đơn vị phát triển mạnh mẽ.