Hiện nay, với xu thể mở cửa hội nhập thị trường kéo theo có rất nhiều doanh nghiệp bán lẻ xuất hiện. Sự thành lập doanh nghiệp bán lẻ có đầu tư nước ngoài cũng được phát triển nhanh chóng . Và cũng đã xuất hiện ở hầu khắp cả nước. Nhưng có lẽ nhiều nhà đầu tư nước ngoài chưa biết những điều kiện để thành lập doanh nghiệp. Vậy hãy cùng Isaac tìm hiểu nhé!

Quy định về pháp luật về thành lập doanh nghiệp bán lẻ

Nếu nhà đầu tư nước ngoài mong muốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam, họ nên quan tâm tới quy định pháp luật sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 23/2007/ND-CP ngày 12 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ. Đã quy định về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp. Của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Thì các nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau đây. Sẽ được cấp phép hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam:

 • Là nhà đầu tư thuộc các nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Và Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường.
 • Hình thức đầu tư phù hợp với lộ trình đã cam kết trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với pháp luật Việt Nam
 • Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam
 • Phạm vi hoạt động phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam
 • Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 5 Nghị định này chấp thuận.

thanh-lap-doanh-nghiep-von-nuoc-ngoai

Các hình thức bán lẻ có đầu tư nước ngoài

Hiện nay, các thương hiệu bán lẻ của nước ngoài đã hiện diện ở hầu hết các tỉnh, thành phố. Đặc biệt ở phân khúc siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Đây là kết quả của các cam kết mở cửa khi gia nhập WTO và các Hiệp định thương mại tự do.

Theo biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO. Dịch vụ phân phối bao gồm: dịch vụ đại lý hoa hồng, dịch vụ bán buôn, dịch vụ bán lẻ và dịch vụ nhượng quyền thương mại.

Theo cam kết, nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư vào thị trường bán lẻ dưới hai hình thức:

 • Thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam. Là nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế phần vốn góp. Nhưng không đến 100%).
 • Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài.

thanh-lap-doanh-nghiep-ban-le

Những điều cần lưu ý về thành lập doanh nghiệp bán lẻ

Việc thành lập doanh nghiệp bán lẻ rất dễ. Nhưng với những doanh nghiệp bán lẻ có vốn đầu tư nước ngoài thì cần lưu ý một số vấn đề.

Lưu ý về cơ sở kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT – Economic Need Test):

Các tiêu chí của cơ sở kiểm tra ENT bao gồm:

 • Số lượng các nhà cung cấp dịch vụ đang hiện diện trong một khu vực địa lý
 • Sự ổn định của thị trường
 • Quy mô địa lý.

Khi nhà đầu tư muốn mở một hay nhiều cơ sở bán lẻ, cần chú ý đến yêu cầu của ENT:

 • Đối với cơ sở bán lẻ thứ nhất: không phải áp dụng ENT. Nhà đầu tư nước ngoài có thể mở cơ sở thứ nhất  mà không bị hạn chế về các yếu tố trên.
 • Đối với cơ sở bán lẻ thứ hai: phải áp dụng ENT.

Nguyên tắc áp dụng ENT được nội luật hóa theo cam kết với WTO. Theo đó, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất . Sẽ được xem xét theo từng trường hợp cụ thể với cơ sở thứ 2

Thành phần Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế

Khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn thành lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lé thứ nhất. Thì phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ tại Hội đồng ENT gồm:

 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý khu kinh tế nơi dự định đặt cơ cở bán lẻ;
 • Sở Công thương và các ban ngành có liên quan do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định thêm.

Hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập doanh nghiệp bán lẻ

Để chuẩn bị cho việc thành lập doanh nghiệp bán lẻ, không thể thiếu được những loại giấy tờ quan trọng . Trong hồ sơ xin cấp giấy phép gồm:

 • Hồ sơ thẩm tra cấp hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Theo quy định của pháp luật về đầu tư
 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
 • Bản giải trình đáp ứng điều kiện về quy định pháp luật của nhà nước với hoạt động bán lẻ. Phù hợp với quy hoạch và kiểm tra nhu cầu kinh tế ENT
 • Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông qua kết quả làm việc của Hội đồng ENT
 • Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp
 • Chứng từ của cơ quan thuế. Về việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm liền kề.

doanh-nghiep-ban-le-von-dau-tu-nuoc-ngoai

Nơi nộp hồ sơ là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự định đặt cơ sở bán lẻ. Và số lượng là 3 bộ, trong đó có 1 bộ gốc

Thời hạn là trong vòng 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tính hợp lệ của bộ hồ sơ. Và gửi Bộ Công thương. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo để sửa đổi, bổ sung. Và trong vòng 15 – 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được ý kiến của Bộ Công thương. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Trong bài viết này, Isaac đã chia sẽ những thông tin về thành lập doanh nghiệp bán lẻ vốn đầu tư nước ngoài. Hy vọng điều này có thể giúp ích cho các hoạt động kinh doanh của bạn .