Phong cách lãnh đạo là gì?

Phong cách lãnh đạo là cách mà một người lãnh đạo quản lý và điều hành các hoạt động của một tổ chức, đội nhóm hay nhóm làm việc. Phong cách lãnh đạo có thể được mô tả bằng nhiều thuộc tính khác nhau, bao gồm:

Phong cách lãnh đạo khả quan: lãnh đạo khuyến khích sự phát triển cá nhân và tập thể của nhân viên thông qua việc đưa ra lời khuyên và hướng dẫn.

Phong cách lãnh đạo quyết đoán: lãnh đạo đưa ra quyết định nhanh chóng và dứt khoát, thường không yêu cầu sự đồng thuận hoặc tham gia của nhân viên.

Phong cách lãnh đạo hướng đến mục tiêu: lãnh đạo tập trung vào đạt được mục tiêu của tổ chức và đội nhóm.

Phong cách lãnh đạo động viên: lãnh đạo khuyến khích và động viên nhân viên để tăng cường năng suất làm việc.

Phong cách lãnh đạo sáng tạo: lãnh đạo khuyến khích sự sáng tạo và tìm kiếm giải pháp mới để giải quyết các thách thức và vấn đề.

Phong cách lãnh đạo thụ động: lãnh đạo chỉ định nhiệm vụ và cho phép nhân viên tự giải quyết, không can thiệp nhiều vào quá trình làm việc.

Tùy thuộc vào tính cách, năng lực và tình huống của mỗi lãnh đạo, phong cách lãnh đạo có thể khác nhau và có thể thay đổi theo thời gian.

Phong cách lãnh đạo là gì? 7 Phong cách lãnh đạo phổ biến hiện nay
Phong cách lãnh đạo là gì? 7 Phong cách lãnh đạo phổ biến hiện nay

7 phong cách lãnh đạo của nhà quản trị phổ biến hiện nay

Dưới đây là 7 phong cách lãnh đạo của nhà quản trị phổ biến hiện nay:

 • Lãnh đạo phong cách thụ động: Nhà quản trị chỉ định nhiệm vụ và cho phép nhân viên tự giải quyết. Lãnh đạo thường không can thiệp nhiều vào quá trình làm việc và để cho nhân viên tự quyết định.
 • Lãnh đạo phong cách hướng đến người: Nhà quản trị tập trung vào việc tạo mối quan hệ tốt với nhân viên, đưa ra hỗ trợ, lắng nghe và đưa ra lời khuyên để giúp nhân viên phát triển.
 • Lãnh đạo phong cách khuyến khích sáng tạo: Nhà quản trị khuyến khích nhân viên sáng tạo, tìm kiếm giải pháp mới và đưa ra ý tưởng để giải quyết các vấn đề và thách thức.
 • Lãnh đạo phong cách động viên: Nhà quản trị động viên nhân viên để tăng cường năng suất làm việc và đạt được mục tiêu.
 • Lãnh đạo phong cách hướng đến kết quả: Nhà quản trị tập trung vào đạt được mục tiêu và kết quả của tổ chức, đưa ra các chỉ tiêu rõ ràng và theo dõi các chỉ tiêu đó để đạt được kết quả tốt nhất.
 • Lãnh đạo phong cách khuyến khích học tập: Nhà quản trị khuyến khích nhân viên học tập và phát triển bản thân thông qua đào tạo, hội thảo, tài liệu và các hoạt động khác.
 • Lãnh đạo phong cách đồng tâm: Nhà quản trị tập trung vào việc tạo ra sự đồng thuận và sự phối hợp giữa các nhân viên trong tổ chức. Nhà quản trị đưa ra quyết định dựa trên sự đồng thuận của tất cả các thành viên trong tổ chức.

Cách định hình phong cách lãnh đạo phù hợp cho nhà quản trị

Để định hình phong cách lãnh đạo phù hợp cho mình, nhà quản trị có thể thực hiện các bước sau:

 • Tìm hiểu về chính mình: Nhà quản trị nên xác định được điểm mạnh, điểm yếu, giá trị, tầm nhìn và mục tiêu của bản thân. Điều này giúp nhà quản trị hiểu rõ hơn về phong cách lãnh đạo phù hợp với bản thân.
 • Xác định tình huống và đối tượng cần lãnh đạo: Nhà quản trị nên xác định rõ tình huống và đối tượng cần lãnh đạo để chọn phong cách lãnh đạo phù hợp. Chẳng hạn, trong một tình huống khẩn cấp, phong cách lãnh đạo động viên có thể phù hợp hơn so với phong cách lãnh đạo thụ động.
 • Tìm hiểu về nhân viên và đội ngũ của mình: Nhà quản trị cần hiểu rõ về nhân viên và đội ngũ của mình để chọn phong cách lãnh đạo phù hợp. Chẳng hạn, với đội ngũ trẻ tuổi và năng động, phong cách lãnh đạo khuyến khích sáng tạo có thể phù hợp hơn so với phong cách lãnh đạo thụ động.
 • Định hình phong cách lãnh đạo: Sau khi tìm hiểu về chính mình, tình huống, đối tượng cần lãnh đạo và nhân viên, nhà quản trị có thể định hình phong cách lãnh đạo phù hợp với bản thân. Điều này giúp nhà quản trị có thể lãnh đạo hiệu quả và giúp đội ngũ đạt được mục tiêu của tổ chức.
 • Đánh giá và thay đổi: Nhà quản trị nên đánh giá phong cách lãnh đạo của mình thường xuyên và thay đổi nếu cần thiết để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu và thách thức của tổ chức.

Xem thêm: