Bộ quy tắc ứng xử là gì?

Bộ quy tắc ứng xử (hay còn gọi là quy tắc đạo đức) là tập hợp các nguyên tắc và chuẩn mực về cách thức ứng xử và hành động đúng đắn trong một xã hội hoặc tổ chức nào đó. Bộ quy tắc này thường được xây dựng dựa trên các giá trị và tiêu chuẩn đạo đức của xã hội, nhằm đảm bảo mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân, tôn trọng lẫn nhau và duy trì trật tự, an ninh trong xã hội.

Bộ quy tắc ứng xử thường được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm giáo dục, kinh doanh, y tế, tài chính, chính trị và xã hội. Các quy tắc này có thể được quy định trong các văn bản pháp luật, sách hướng dẫn, các chương trình đào tạo, hoặc được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua các giai thoại, truyền thống, văn hoá địa phương.

Xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp quy trình chuyên nghiệp
Xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp quy trình chuyên nghiệp

Vì sao cần có Bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp?

Bộ quy tắc ứng xử là rất quan trọng trong doanh nghiệp vì nó giúp tạo ra một môi trường làm việc đúng đắn và chuyên nghiệp, đồng thời giúp xây dựng một hình ảnh đáng tin cậy cho doanh nghiệp trước khách hàng và đối tác.

Dưới đây là một số lý do cụ thể tại sao cần có bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp:

Đảm bảo tính chuyên nghiệp và đạo đức của doanh nghiệp: Bộ quy tắc ứng xử giúp doanh nghiệp xác định những giá trị đạo đức, các quy tắc và chuẩn mực về hành vi và ứng xử của nhân viên trong doanh nghiệp. Điều này giúp đảm bảo tính chuyên nghiệp và đạo đức của doanh nghiệp, đồng thời giúp các nhân viên hiểu rõ về mục đích, tầm nhìn, nhiệm vụ và giá trị của doanh nghiệp.

Tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh: Bộ quy tắc ứng xử giúp tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh và tích cực, giúp tăng cường sự hợp tác và đồng tâm giữa các nhân viên. Các quy tắc này cũng giúp giải quyết các vấn đề và mâu thuẫn nội bộ một cách hiệu quả.

Tăng cường uy tín và niềm tin của khách hàng và đối tác: Bộ quy tắc ứng xử giúp doanh nghiệp xây dựng một hình ảnh đáng tin cậy và tăng cường niềm tin của khách hàng và đối tác. Điều này giúp doanh nghiệp thu hút được nhiều khách hàng và đối tác hơn, đồng thời tăng cường sự phát triển và thành công của doanh nghiệp.

Đáp ứng các quy định pháp lý: Bộ quy tắc ứng xử giúp doanh nghiệp đáp ứng các quy định pháp lý về đạo đức và hành vi của nhân viên trong doanh nghiệp. Điều này giúp đảm bảo sự tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý và giảm thiểu rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp.

Xem thêm:

6 bộ quy tắc ứng xử phổ biến trong doanh nghiệp

Dưới đây là 6 bộ quy tắc ứng xử phổ biến trong doanh nghiệp:

Quy tắc về đạo đức kinh doanh

Đây là bộ quy tắc ứng xử đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp về mặt kinh doanh. Quy tắc này tập trung vào các giá trị đạo đức cơ bản như tính trung thực, minh bạch, trách nhiệm xã hội, tôn trọng khách hàng, đối tác và đối tác cạnh tranh.

Quy tắc về đạo đức nghề nghiệp

Đây là bộ quy tắc ứng xử tập trung vào các giá trị đạo đức của một nghề nghiệp cụ thể, đảm bảo tính chuyên nghiệp và đúng đắn của các nhân viên trong các lĩnh vực như y tế, luật, kế toán và kiến trúc.

Quy tắc về đạo đức cách làm việc

Đây là bộ quy tắc ứng xử tập trung vào các quy tắc và nguyên tắc đạo đức trong quá trình làm việc, bao gồm tôn trọng đồng nghiệp, sự minh bạch, tôn trọng tính riêng tư và an toàn lao động.

Quy tắc về đạo đức văn hoá

Đây là bộ quy tắc ứng xử tập trung vào các giá trị văn hoá và quan niệm đạo đức của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Quy tắc này giúp đảm bảo tính đồng thuận và tôn trọng đa dạng văn hóa trong tổ chức hoặc doanh nghiệp.

Quy tắc về an toàn thông tin

Đây là bộ quy tắc ứng xử tập trung vào bảo vệ thông tin của doanh nghiệp, bao gồm các quy tắc về việc lưu trữ, truyền tải, sử dụng và bảo vệ thông tin của khách hàng và đối tác.

Quy tắc về quản lý rủi ro

Đây là bộ quy tắc ứng xử tập trung vào các quy tắc và nguyên tắc về việc quản lý rủi ro trong doanh nghiệp. Quy tắc này giúp đảm bảo sự an toàn cho nhân viên và tài sản của doanh nghiệp, đồng thời giảm thiểu các

Các nguyên tắc cơ bản khi xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong công ty

Khi xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong công ty, có một số nguyên tắc cơ bản cần được tuân thủ để đảm bảo tính hiệu quả và đầy đủ của bộ quy tắc đó. Dưới đây là một số nguyên tắc cơ bản cần lưu ý:

Đồng thuận và tôn trọng

Các bộ quy tắc ứng xử cần được xây dựng bởi sự đồng thuận và tôn trọng giữa các bên trong công ty, bao gồm ban giám đốc, nhân viên, đối tác và khách hàng.

Tính minh bạch

Bộ quy tắc ứng xử cần được xây dựng một cách minh bạch và dễ hiểu, không chứa các điều khoản mơ hồ hoặc không rõ ràng.

Tính áp dụng

Bộ quy tắc ứng xử cần phải áp dụng được trong thực tế và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Tính linh hoạt

Bộ quy tắc ứng xử cần có tính linh hoạt để có thể thích nghi với thực tế kinh doanh thay đổi và các thay đổi pháp luật.

Tính thực tiễn

Các quy tắc ứng xử cần phải dựa trên các tình huống thực tế, có thể xảy ra trong công ty, và các nguyên tắc đạo đức phù hợp với giá trị và nền văn hóa của công ty.

Sự tham gia của tất cả các bên liên quan

Các bộ quy tắc ứng xử cần phải được thảo luận và đưa ra quyết định thông qua sự tham gia của tất cả các bên liên quan trong công ty, bao gồm ban giám đốc, nhân viên, đối tác và khách hàng.

Tính liên tục

Bộ quy tắc ứng xử cần được xem là một tài liệu liên tục, phải được đánh giá, cập nhật và thay đổi định kỳ để đảm bảo tính hiệu quả và đầy đủ của nó.

Quy trình xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong công ty

Quy trình xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong công ty có thể được thực hiện theo các bước sau:

Xác định mục đích và phạm vi

Ban lãnh đạo công ty cần xác định mục đích và phạm vi của bộ quy tắc ứng xử để đảm bảo tính hiệu quả và đầy đủ của nó.

  • Thu thập thông tin: Tiếp theo, công ty cần thu thập thông tin về các nguyên tắc đạo đức và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của công ty để đưa vào bộ quy tắc.
  • Đánh giá tình huống thực tế: Công ty nên đánh giá tình huống thực tế có thể xảy ra trong hoạt động kinh doanh để đưa ra các quy định phù hợp với các tình huống này.
  • Thảo luận và thống nhất: Các bên liên quan trong công ty, bao gồm ban lãnh đạo, nhân viên, đối tác và khách hàng, nên thảo luận và thống nhất về các quy định trong bộ quy tắc ứng xử.
  • Xây dựng và phê duyệt: Công ty nên xây dựng bộ quy tắc ứng xử dựa trên các thông tin và quy định đã thu thập được, sau đó được phê duyệt bởi ban lãnh đạo.
  • Đào tạo và áp dụng: Công ty nên tổ chức đào tạo nhân viên và đối tác về bộ quy tắc ứng xử và áp dụng nó trong hoạt động kinh doanh.
  • Đánh giá và cập nhật: Công ty cần đánh giá và cập nhật bộ quy tắc ứng xử định kỳ để đảm bảo tính hiệu quả và đầy đủ của nó. Các thay đổi pháp luật hoặc thực tiễn kinh doanh mới có thể yêu cầu công ty phải điều chỉnh và cập nhật bộ quy tắc ứng xử.

Quy trình xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong công ty có thể khác nhau tùy thuộc vào kích thước và ngành nghề của công ty, nhưng những bước trên đây có thể giúp định hình một quy trình cơ bản.

Ví dụ một số doanh nghiệp tại Việt Nam về quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp

Dưới đây là một số ví dụ về các doanh nghiệp tại Việt Nam đã xây dựng và áp dụng thành công bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động kinh doanh của mình:

  • Tập đoàn FPT: FPT đã xây dựng bộ quy tắc ứng xử với tên gọi là “FPT Code of Business Conduct and Ethics” và đưa nó vào áp dụng từ năm 2005. Bộ quy tắc này bao gồm các quy định về đạo đức kinh doanh, pháp luật, quản lý rủi ro và chống tham nhũng.
  • Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Hanel: Hanel cũng đã xây dựng bộ quy tắc ứng xử với tên gọi là “Hanel’s Code of Conduct” và áp dụng từ năm 2010. Bộ quy tắc này bao gồm các quy định về đạo đức kinh doanh, chính sách nội bộ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
  • Công ty TNHH MTV Tập đoàn Hòa Phát: Hòa Phát cũng đã xây dựng bộ quy tắc ứng xử với tên gọi là “Hoa Phat’s Code of Business Conduct and Ethics” và áp dụng từ năm 2013. Bộ quy tắc này bao gồm các quy định về đạo đức kinh doanh, chính sách nội bộ, chất lượng sản phẩm và dịch vụ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
  • Công ty TNHH MTV Tập đoàn Vingroup: Vingroup đã xây dựng bộ quy tắc ứng xử với tên gọi là “Vingroup’s Code of Conduct” và áp dụng từ năm 2015. Bộ quy tắc này bao gồm các quy định về đạo đức kinh doanh, chính sách nội bộ, quản lý rủi ro và chống tham nhũng.

Các ví dụ trên chỉ là một số trong số nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đã xây dựng và áp dụng bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động kinh doanh của mình. Bộ quy tắc ứng xử không chỉ giúp doanh nghiệp đạt được thành công kinh doanh, mà còn giúp thúc đẩy sự phát triển bền vững và góp phần tạo dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh và minh bạch.